งานส่วนตัว Freelance : คัดลอก 1-5 Targets

clone

IDE / SATA / SSD HDD Duplicator Series 1:1 – IQ112TH

IDE / SATA / SSD HDD Duplicator Series 1:1 – PRO118TH

copy hdd

IDE / SATA / SSD HDD Duplicator Series 1:2 – PRO218TH

copy hdd

IDE / SATA / SSD HDD Duplicator Series 1:3 – PRO318TH

1:1 IDE / SATA / SSD HDD – PRO250TH

1:3 IDE / SATA / SSD HDD – PRO368​TH

HQ200STH

USB และ SATA HDD – HQ200TH Series

Goblin Ghost – SL120TH/HS268​TH

copy hard disk a lot

1:1 IDE / SATA / SSD HDD – PRO198TH

eraser hard disk

1:1 IDE / SATA / SSD HDD – PRO398TH​

IT300TG

1:3 Copy HDD – IT300TG

copy hdd

1:3 Copy HDD – TH-HD400

ใช้สำหรับ SME : คัดลอก 5-20 Targets

IT700TG

1:7 Copy HDD – IT700TG

IT1500TG

1:15 Copy HDD – IT1500TG

MT800TG

1:7 Copy HDD – MT800TG

1:15 Copy HDD – MT1600TG

clone

1:7 Copy HDD – TH-HD800

Hard disk

1:11 Copy HDD – TH-HD1200

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : คัดลอกมากกว่า 20 Targets

MT2600TG

1:25 Copy HDD – MT2600TG