งานส่วนตัว Freelance : คัดลอก 1-8 Targets

SD/MicroSD card Duplicator – SD312NTH​ (1:2)

udata

SD/MicroSD card Duplicator – CM908TS​ (1:7)

ใช้สำหรับ SME : คัดลอก 5-20 Targets

SD/MicroSD card Duplicator – CM916TS​ (1:15)

SD/MicroSD card Duplicator – CM924TS​ (1:23)

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : คัดลอกมากกว่า 20 Targets

cm932ts

SD/MicroSD card Duplicator – CM932TS​ (1:31)