U-DATA Solution Service Center

ให้เป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในเชเครื่องคัดลอกข้อมูล ด้วยคุณภาพระดับสูงและบริการการตรวจสอบ
หากคุณต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นครั้งคราว -> แนะนำเลือกใช้บริการของเรา!
หากคุณลอกบ่อยๆ -> แนะนำให้ซื้อเครื่องคัดลอกข้อมูลของเรา!

ข้อดี 4 ประการ ของเครื่องคัดลอกข้อมูล

ไม่ต้องกังวลกับไวรัส

ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จึงไม่ต้องกังวลกับไวรัส

U-DATA

Bit by Bit

คัดลอก Bit by Bit ทำให้ Target ที่ได้จะมีผลเหมือนกันกับ Master

money

ช่วยประหยัดเวลา

คัดลอกได้จำนวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน ทำให้ช่วยประหยัดเวลา!

U-DATA

คัดลอกด้วยความเร็วสูง

คัดลอกด้วยความเร็วสูง ด้วยคุณภาพที่คงที่!

ข้อดี 4 ประการ ของการใช้บริการการคัดลอกข้อมูลของเรา

U-DATA

ประหยัด

ทั้งเวลาและคน

copy usb

ลดต้นทุน

ไม่ต้องซื้อเครื่องคัดลอกเพื่อทำการคัดลอก เพียงเพื่อต้องการคัดลอกจำนวนไม่มาก

U-DATA

ลดความกังวล

ไม่ต้องกังวลกับข้อมูล (Target) ที่ใช้ไม่ได้หลังจากการคัดลอก

copy hdd

support

นอกจากนี้ยังรองรับข้อกำหนดเฉพาะ

บริการ
copy usb service
U-DATA

เพื่อโปรดตรวจสอบราคา ตามรายละเอียดด้านล่าง

copy usb

***** หากทางลูกค้า ไม่มี USB สำหรับคัดลอก ทางเรามีบริการจัดหา USB ให้แก่ลูกค้าด้วยค่ะ *****

copy hdd
M.2 SSD

***โปรดตรวจสอบคุณภาพของ Master หากมี Bad Sector เกิน 1% เราจะคิดราคาเพิ่มเป็นรายชิ้น***